assessoria la selva comptabilitat assessorament lloret de mar

Tens problemes per quadrar la comptabilitat? No es preocupi!

Junts traurem el màxim rendiment de la seva empresa gràcies a la nostra formació i a més de 35 anys d'experiència.
estadísticas empresariales; evolución empresarial; historial; lloret de mar; blanes; declaraciones; calculo; impuestos;

La base de qualsevol negoci és la comptabilitat, on som experts, per això oferim un assessorament comptable personalitzat i adaptat a la vostra estructura empresarial

Una correcta interpretació i assessorament comptable són elements indispensables pel bon funcionament d’una empresa. Especialment en els moments actuals on cada vegada les inspeccions administratives són més habituals, per això cal tenir tota la informació correctament comptabilitzada i un bon assessor qui pugui interpretar correctament les diferents ràtios i encaminar l’empresari a prendre la decisió més encertada. Confiï en nosaltres perquè ens recolzen més de 35 anys d’experiència

ASSESSORAMENT COMPTABLE

 • Preparació i planificació de l'Impost de Societats, Comptes Anuals i Memòries
 • Anàlisi de la Gestió Comptable y administrativa
 • Gestions amb Organismes Públiques
 • Legalització i presentació de llibres comptables y de comptes anuals
 • Valoració empresarial
 • Elaboració dels estats financers
 • Auditoria comptable
 • Estudi y revisió de comptabilitats
 • Comptabilitat financera
 • Anàlisi i confecció pla de negoci, pla de tresoreria, pla financer, pla de màrqueting
 • Estudi i confecció del model de Canvas
 • Anàlisi d’inversions
 • Pla de viabilitat econòmica i financera
 • Assessorament de recerca de finançament (crowdfunding, Business Angels, etc.)

COMPTABILITAT EMPRESARIAL

 • Comptabilitat per a tot tipus d’empreses
 • Gestió assentaments comptables, obertura i tancament de l’exercici, conciliacions comptables, etc.
 • Organització de la comptabilitat
 • Confecció i legalització dels llibres comptables i comptes anuals
 • Amortitzacions i provisions
 • Anàlisi de dades i principals ràtios
 • Actualització de comptabilitats endarrerides
 • Estudi i revisió de comptabilitats
 • Disseny de plans de comptabilitat
 • Elaboració dels estats financers
 • Dipòsit dels comptes anuals
 • Comptabilitat financera
 • Gestió comptable professional

TENS CAP DUBTE? CONTACTAN'S